Használható tudás és szakmai megalapozottság

2020. 01. 06. | Írta: WWieland | Kategória: Szervezetfejlesztés

2020-ban ismét számtalan tréning, új ismeretre, tudásra nyitott szakember, új célok, új tréningek, jobbnál jobb, a facilitátorok mindennapi munkáját megkönnyítő, támogató termékek a webshopban! Mi ezt kívánjuk, ezt ajánljuk.

Ez a sok-sok minden igazi csapatmunka eredménye. Hogy ez a csapat létrejöjjön, abban nagy szerepe van a Wwieland szívének, a Wwieland Akadémia létrehozójának, Wieland Veronikának.

Tudatosság a szervezetfejlesztésben Wieland Veronika szemével

„Elsőként a facilitátori szereppel, majd a tréneri tevékenységekkel ismerkedtem meg, végül tíz éve a coaching és szervezetfejlesztés irányába mozdultam el. Minden megközelítés érdekelt, ami hasznos lehet emberek és csoportok előremozdításában, fejlesztésében.

Küldetésem, hogy elérjem az emberekben a tudatosság magasabb szintjét.

Törekszem arra, hogy olyan használható tudást adjak az ügyfeleink kezébe, amelyet eredményesen tudnak alkalmazni a mindennapi munkafolyamatok szervezésében és problémáik megoldásában.

Ez a tudás abban segíti őket, hogy döntéseiket céljaikkal összehangoltan hozzák meg, és környezetüket tudatosan változtassák meg. Eszközeink és módszereink lehetővé teszik, hogy elinduljon az emberek közötti párbeszéd, a közös munka, az együttműködés, ezáltal pedig az egyéni és csoportfejlesztés hatékonyabbá válik.

Szervezetfejlesztőként hiszek abban, hogy egy szervezeti diganózist a folyamatok és a struktúrák mentén érdemes felállítani.

Azt is érdemes vizsgálni, hogy mi az, amire van befolyása az egyéneknek és mi az, amire nem. Egy facilitátor ott tud beavatkozni, ahol az egyének úgy ítélik meg, hogy van lehetőség a változtatásra, javításra. Fontos, hogy egyéni szinten különböző az észlelés, ezért mind az egyének mind pedig a csoportok, illetve a diagnoszta saját benyomásait érdemes figyelembe venni a végső diagnózis felállításakor.

Fókuszban a facilitátori képzés

Facilitátorok képzésével 15 éve foglalkozom. A Qualified Facilitator® programot  2015-ben fejlesztettem ki. Ez egy komplex és egyedi megközelítés, testre szabott képzési portfólió, amely erősíti a tanulásban a résztvevők önirányító képességét. Minden tréningem facilitatív és coach szemléletű. Irányokat jelölünk ki, technikákat tanulunk és mindenki a saját szintjéhez mérten halad, ez pedig további önfejlesztésre inspirálja résztvevőket. A résztvevők aktuális témáikra terveznek és valósítanak meg csoportfolyamatokat úgy, hogy közben az éppen elsajátított módszertan megfelelő alkalmazását gyakorolják. Megoldásorientált szemlélet hatja át a képzéseket, ami inspiráló tanulási légkört hoz létre.

Fontos a szakmai megalapozottság

Manapság azt tapasztalatom, hogy a „szakemberek” részt vesznek egy World Café workshopon és másnap már bátran ki is állnak facilitálni. Ezt vakmerőnek tartom. Egyrészt azt gondolom, hogy minden módszernek megvannak a lehetőségei és buktatói. Másrészt mindezek mögött a legfontosabb eszköz maga a facilitátor. Minőségi képzések hiányában a facilitátor nem lesz képes a szervezeti igény pontos meghatározására, a csoportdinamika megfelelő kezelésére, megfelelően beavatkozásra,vagy akár a semleges nézőpont megtartására stb.

Minden jó facilitátor egy kicsit szervezetfejlesztő is egyben.

Rendszer szinten észlel, tisztában van beavatkozásának hatásaival is és ennek felelősségével cselekszik. Felelősséget vállal azért, ami az övé, és kint tartja a résztvevőknél, amit viszont nekik kell hordani.